rim phát hành bản nâng cấp cho bes v5.0.3 mr4 & bes express 5.0.3 mr1

tuần này rim đã âm thầm phát hành các bản nâng cấp cho các phiên bản bes mới nhất của mình, phiên bản này bao gồm một loạt các bản vá lỗi cho các hệ thống riêng biệt.

blackberry enterprise server v5.0.3 mr4 cho microsoft exchange
blackberry enterprise server v5.0.3 mr4 cho ibm lotus domino
blackberry enterprise server v5.0.1 mr4 cho novell groupwise
blackberry enterprise server express v5.0.3 mr4 cho microsoft exchange
blackberry enterprise server express v5.0.3 mr4 cho ibm lotus domino

bạn có thể xem chi tiết bản nâng cấp này tại đây


nguồn: crackberry.com​