fcc luôn được tin tưởng trong việc khẳng định những thiết bị mà rim đã thông báo. thiết bị mới nhất được thông qua là blackberry curve 9360 và 9370. điều thú vị là hồ sơ của fcc khẳng định rằng thiết bị trên hỗ trợ tính năng kết nối nfc tương tự như bold 9900.
theo blackberry reviews​