khi mà những tin đồn và gần như là chắc chắn về sự tộn tại của serial curve mới nhất này trong tương lai. thì nay chúng ta lại có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dòng sản phẩm mới này của rim ở một gốc nhìn rõ nét hơn từ một nguồn đáng tin cậy cr@ckberry.

nguồn: cr@ckberry.

View more random threads: