rim đã nói rằng họ có thể ra mắt ứng dụng pim và android app vào cuối mùa hè này. đa phần tất cả chúng ta đều có ý thức rằng rim khá nổi tiếng trong việc theo kịp dealine vào những khoảng thời gian cuối cùng. tin đồn mới đây nói rằng các ứng dụng trên sẽ được ra mắt vào tháng 9. một số hình ảnh của playbook os 2.0 tăng mặnh sự tin cậy của tin đồn này.

theo berryreview​

View more random threads: