người sử dụng mạng telus sẽ cảm thấy hài lòng với thiết bị cảm ứng blackberry torch 9860 chính thức được bán.

giá của torch 9860 như sau:giá bán lẻ: 549.99 đô
hợp đồng 1 năm: 499.99 đô
hợp đồng 2 năm: 449.99 đô
hợp đồng 3 năm: 99.99 đô ( ‡299.99 đô đăng kí)

‡ bắt đầu được hỗ trợ từ 31 tháng 10, với hợp đồng sử dụng 3 năm. telus có quyền thay đổi giá và mức cước của các gói mạng mà không cần phải thông báo trước.
theo blackberryos​