sau nhiều năm bỏ mặng người sử dụng mac, rim có lẽ đang tập trung nhiều hơn trong việc đảm bảo rằng công cụ cho blackberry cho người dùng windows cũng được hỗ trợ cho người dùng mac. theo như định hướng trên, một bản cập nhật khác của blackberry desktop software for mac đã được hỗ trợ trên blackberry beta zone. bản cập nhận này hỗ trợ từ v2.1.2 tới 2.2. nếu bạn có tài khoản blackberry beta zone và đăng kí desktop software, bạn có thể đăng nhập và tải xuống bản cập nhật trên. tuy nhiên, phiên bản trên hiện tại chỉ đang hỗ trợ tại bắc mĩ.

theo crackberry​

View more random threads: