kể từ ngày 7/9 đến ngày 22/9 rim tổ chức chương trình back-at-school bán giảm giá blackberry playbook cho những người hiện đang xài điện thoại blackberry, bạn có thể tham khảo chương trình của họ ở trang này: blackberrybackatschool.com. chi tiết nội dung mà rim đăng tải trong chương trình back-at-school năm nay:hiện tại chúng tôi đang có chương trình ưu đãi cho những người đang sử dụng điện thoại blackberry khi mua blackberry playbook trong khoảng thời gian từ 7/9 đến 22/9 với thẻ master card trước 100$. điều kiện tham gia:

  • đang là khách hàng sử dụng điện thoại blackberry.
  • từ 18 tuổi trở lên.
  • là công dân hoa kì hợp pháp (bao gồm cả quận columbia), hoặc công dân canada hợp pháp (kể cả quebec)
  • đã hoàn tất quá trình cung cấp thông tin trên website
  • gửi mail cho họ bản hóa đơn có ngày tháng, hóa đơn bán hàng, hồ sơ giao dịch hoặc cắt ra mã barcode upc gốc kèm biên lai.
  • đồng ý với quy định và điều khoảng của chương trình blackberry playbook back-at-school
nguồn: blackberry.com​

View more random threads: