rim đã gửi đi một email thông báo rằng họ có ý định sẽ giới thiệu blackberry analytics vào ngày mai. blackberry analytics là nền tảng ứng dụng phân tích miễn phí dành cho nhà phát triển, được hỗ trợ bởi webtrends. bản cập nhật được cho rằng sẽ ra mắt vào lúc 5h chiều ngày mai, trước đó vài tiếng thì cổng thông tin cụ thể sẽ ngưng hoạt động. sau đó nó sẽ trở lại: "mới mẻ hơn về ngoại hình và trải nghiệm". báo cáo, định nghĩa và sdk sẽ không thay đổi nhưng sẽ có những sự thay đổi cơ bản sau:

  • spaces: là nơi chưa dữ liệu cho ứng dụng. ý tưởng cơ bản của tính năng này được lấy từ sản phẩm của webtrends - những ứng dụng sử dụng thuộc tính số hơn là ứng dụng dành cho điện thoại

  • groups: là cấu trúc tổ chức dành cho spaces (ứng dụng). nếu bạn quản lý nhiều ứng dụng thì tính năng này rất hữu ích dành cho bạn

  • menu report mới: tính năng report được truy cập thông qua những menu bên trái của màn hình và được sắp xếp vào phân mục report để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm

theo berryreview​

View more random threads: