nhiều người dùng cá nhân đang háo hức trong việc sở hữu một sản phẩm blackberry với hệ điều hành os 7 khi các thiết bị này được bán vào giữa tháng 8. telus đã quyết định tặng cho các khách hàng kiên nhẫn chờ đợi để mua các thiết bị trên thông qua việc tặng họ những thẻ trị giá 50 đô, khi mua thiết bị với hợp đồng sử dụng 3 năm.

giá cả chi tiết như sau:blackberry bold 9900: 99.99 đô (giá gốc là 149.99 đô)
blackberry torch 9810: 79.99 đô (giá gốc là 129.99 đô)
blackberry torch 9860: 49.99 đô (giá gốc là 99.99 đô)
blackberry bold 9780: 0 đô (giá gốc là 49.99 đô)
khuyến mãi này kéo dài tới 3/10 và chỉ dành cho các khách hàng đăng kí sử dụng hợp đồng 3 năm.

theo blackberryos​