theo một báo cáo từ mobilicity thì đầu tháng 10 này nhà mạng canada này sẽ có thiết bị mới mà cụ thể là blackberry bold 9900 đang rất đình đám. cũng theo thông tin trên thì đề cập đến mức giá bán cũng như những chính sách kèm theo với các hợp đồng phát triển mới và các thuê bao đang sử dụng muốn nâng cấp. nhưng dựa trên giá của các nhà mạng khác thì mức giá hợp lý mà chúng ta có thể đoán là 599$ (không hợp đồng).

nguồn: blackberryos