[tin đồn] ebay app sẽ đến với os 7 vào cuối tháng này?bạn đang sở hữu một thiết bị chạy os 7 và bạn đang cảm thấy hụt hẫn phần nào do việc thiếu các ứng dụng tương thích.
nhưng hôm nay có một nguồn tin cho rằng app ebay sẽ updated để tương thích với os 7 vào cuối tháng này. và nguồn tin cũng cho hay, lần updated này của ebay sẽ bổ sung tính năng cho phép <đăng bán> thay vì chỉ có thể <tìm><bid> như mọi khi.

nguồn: blackberryos

View more random threads: