trong phiên bản blackberry messenger v6.0.1.21 đang được xây dựng, chưa phát hành người ta thấy rằng có vẻ như rim đang muốn tận dụng hệ thống tin nhắn hiện tại (system message) để phát triển tính năng bbm connected apps. ví dụ gần đây nhất của hệ thống tin nhắn này là "lôi kéo" người dùng cài đặt ứng dụng kết nối được qua bbm. một khi người dùng nhấp vào tin nhắn đó, chương trình sẽ đưa bạn đến 1 trang mô tả của ứng dụng và đưa ra cho bạn các tùy chọn khác trên app world.

điều này đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều thông báo giới thiệu (marketing pushed notifications) được đẩy về 50 triệu người dùng bbm hiện tại. đây có thể là sự khởi đầu của 1 dịch vụ quảng cáo mới và người ta cũng đoán rằng rim cũng sẽ thông báo các bản cập nhật phần mềm thông qua hệ thống này.nguồn: n4bb​