có lẽ bạn đang rất ngạc nhiên nhưng đây thật sự là thông tin chính xác. t-mobile khuyến mãi một ngày giảm giá, chỉ một ngày duy nhất, và với chương trình này thì giá của blackberry bold 9900 chỉ còn 99 đô với hợp đồng sử dụng. nếu bạn cảm thấy không muốn phải bỏ ra 299 đô như lần đầu và đang chờ đợi một giá cả phù hợp hơn thì đây là cơ hội của bạn. liệu 99 đô đã đủ để bạn đi tới một cửa hàng bán lẻ gần nhất của t-moblie chưa?

theo crackberry​

View more random threads: