nếu bạn là 1 người hay vào youtube để xem các clip video thì bạn sẽ thấy được các bố cục khác biệt trên các thiết bị blackberry chạy os7. cuối cùng thì youtube cũng thay đổi bố cục trong html5 cho các thiết bị blackberry chạy os7. điều nay có vẻ hơi chậm trễ khi youtube ko hổ trợ sớm hơn ở các os trước, nhưng túm lại thì " có còn hơn không ":giggle: :bounce: và thật vậy, youtube đã đi một bước đi đúng đắn khi thực hiện điều này trên os 7. sau đây là 1 vài hình ảnh của youtube trên thiết bị os7.


thật đáng tiếc là os5/6 ko có cơ hội được trãi nghiệm :timebomb:

dauden.vn
nguồn blackberryos