nếu như devcon năm trước rim thu hút cộng đồng người hâm mộ blackberry bằng những thông tin ban đầu, cũng như những prototype của blackberry playbook. thì tại devcon năm nay, rim lại mang đến một bất ngờ khác khá thú vị, đó là hơn 6000 blackberry playbook miễn phí cho người tham dự. theo đó, những thông tin được đăng trên website của blackberry devcon có thể tóm tắt như sau:* người tham dự sẽ nhận ngay một blackberry playbook 16gb khi đăng ký tham dự.

* blackberry playbook này được tặng rộng rãi cho những ai đăng ký, thanh toán đầy đủ một lần ngay khi đăng kí blackberry devcon americas 2011 tại san francisco. "bất ngờ" này không được áp dụng với các cổ đông, nhân viên sự kiện và nhân viên của rim.
thông tin chi tiết có thể tham khảo thêm tại website của rim.

nguồn: bb devcon 2011