dường như rim đã gửi đi đi một vài khảo sát, lựa chọn một số người sử dụng blackberry làm khảo sát để lấy phản hồi về màn hình khóa có thể điều chỉnh được. phần đầu tiên của khảo sát liên quan tới việc cải thiện tính năng tìm kiếm, rim đang cố gắng cải thiện tính năng này để kết quả bao gồm các tìm kiếm vừa thực hiện hoặc tìm kiếm bằng giọng nói. phần thứ hai là về màn hình khóa của blackberry, với hình ảnh và các widget như thời tiết, tweet .....

theo

View more random threads: