hẳn chúng ta còn nhớ lúc rim ra mắt blackberry playbook tại blackberry world, khá nhiều thiết bị đã được thiết lập bởi người ùng để chia sẻ tập tin thông qua wi-fi mà không có mật khẩu. thêm vào đó, mật khẩu cho việc chia sẻ thông qua wi-fi nên được bật với 99% các trường hợp cần sử dụng. nếu bạn bật tính năng chia sẻ thông qua wi-fi trên playbook và không thiết lập mật khẩu, tất cả người dùng trên cùng mạng wi-fi có thể truy cập vào thư viện tập tin của playbook như hình ảnh, nhạc, phim, ... và điều này là không phù hợp....

rim đã đưa ra bài hướng dẫn đơn giản về việc thiết lập mật khẩu cho blackberry playbook và mật khẩu cho việc chia sẻ thông qua wi-fi. bạn có thể tham khảo tại đường dẫn này.

theo berryreview​

View more random threads: