theo bgr, blackberry playbook 2.0 sẽ dời ngày công bố phát hành chính thức đến tháng 2 năm 2012. một trong những nguyên nhân lí giải cho sự chậm trễ này chính là sự tích hợp các ứng dụng trên thiết bị blackberry (email, lịch, bbm...) vào nền tảng qnx chưa thực sự tương thích.

hiện tại, playbook không thể kết nối nhiều hơn 1 thiết bị blackberry. việc này gây khó khăn nếu bạn có 2 tài khoản bbm. chúng ta nên chấp nhận sự chậm trễ này trong một thời gian ngắn. tính ổn định và sự tiện dụng luôn được rim đặt lên hàng đầu. bạn đồng ý với ý kiến của tôi chứ?
dâu đen - internet​