blackberry 9900 màu trắng đã không được rim công bố chính thức. thế nhưng hôm nay nhà mạng vodafone đã đưa ra một video về phiên bản 9900 màu trắng, còn nhớ cũng chính nhà mạng này đã đưa những video đầu tiên về bold 9900 trước khi nó được công bố rộng rãi vào tháng 6.
hãy xem video về bold 9900 để bạn cảm thấy có sự khác biệt so với phiên bản màu đen trước đó!!
dâu đen.
nguồn: crackberry

View more random threads: