qua mọi năm, rim đã cố gắng quản lý nhằm hạn chế tối đa thông tin được truyền ra trước lịch trình định sẵn và có lẽ lần này điều đó lại được lập lại tương tự. nếu bạn vào trang web của blackberry và chọn so sánh thiết bị 97xx thay vì thiết bị 9700 được hiển thị cho bạn - bạn sẽ có cơ hội được tận mắt nhìn thấy blackberry bold 9790. bold 9790 đã không còn là thông tin quá bí mật và đã có những tin đồn về việc ra mắt vào tháng 11 này.

dâu đen
crackberry​