nếu bạn là một thành viên của trang beta zone. bạn có thể đăng nhập và tải về bản cập nhật v2.1.0.18 của ứng dụng twitter dành cho blackberry ngay bây giờ. trong bản câp nhật lần này đã fix một số vấn đề so với phiên bản trước và bổ sung thêm tính năng.

tính năng mới:
  • thêm phím tắt để chuyển đổi tài khoản một cách nhanh chóng - alt + space

fix lỗi:
  • tweet refresh - thông báo trên từng tweet và không theo thời gian quy định trong tùy chọn options
  • social feeds - không thể xem được thông tin người được đề cập trong tweet
  • social feeds - không thể trả lời 1 tweet từ tài khoản được lựa chọn
  • universal search - không mở tin
  • messages - di chuyển con trỏ với thanh cuốn dòng ở bên phải trong danh sách tin nhắn để di chuyển xuống phía dưới danh sách

tải và trải nghiệm tại blackberry zone beta.

View more random threads: