bản cập nhật os mới này không phải dành cho os2.0 mà tất cả chúng ta đang chờ đợi. lần cập nhật này không có tính năng mới được bổ sung mà đơn giản là một vài tinh chỉnh nhỏ và vá lỗi. có 1 bài viết trong khu vực diễn đàn trên trang beta zone của blackberry cho biết:
tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng chúng tôi đang tiến hành để tung ra một bản cập nhật os cho playbook tablet tạm thời trước khi chính thức ra mắt phiên bản 2.0 vào tháng hai. nó sẽ không có bất kỳ tính năng mới nào được thêm vào (hay đúng hơn chúng tôi vẫn đang hoàn thiện những tính năng sẵn có), sự hoàn thiện này có được là do những báo cáo về lõi đã xảy ra trong quá trình sử dụng mà người dùng đã cung cấp cho chúng tôi.
dưới đây là một số những thay đổi:

  • daylight savings time: updated some time zones
  • updated bluetooth and wi-fi drivers improving co-existence and connectivity
  • blackberry app world account payments reliability improvements
  • improvements to vpn connection reliability
  • addressed some scenarios where blackberry desktop software would not restore applications to the playbook

bạn sẽ nhận được bản cập nhật này trong vài tuần tới.dauden.vn
nguồn: crackberry​

View more random threads: