rim tung ra bản cập nhật v2.1.0.25 cho ứng dụng mạng xã hội twitter trên blackberry tại trang beta zone. kèm với bản cập nhật, rim đã cung cấp chi tiết những sửa lỗi so với phiên bản cũ. hãy truy cập beta zone để trải nghiệm.
  • timeline - freezing while scrolling
  • timeline - loading icon remains on screen, new items do not appear
  • touch screen - retry button does not respond to touch

tải về twitter v2.1.0.25 trên beta zone

nguồn: crackberry

View more random threads: