kể từ khi phiên bản os7.1 có tích hợp tính năng wifi hotspot cho bold 9900 bị rò rỉ đã trở thành tâm điểm. mobile hotspot cho phép bạn chia sẻ dữ liệu mạng không dây của máy blackberry với các các thiết bị dùng wifi khác như blackberry playbook, laptop hoặc ipod touch... bên cạnh đó có một tin vui dành cho người dùng đó là khi bạn sử dụng mobile hotspot kết nối điện thoại blackberry và blackberry playbook , app world làm việc trên playbook. đây là một tin tuyệt vời bởi vì với bridge và tethering ứng dụng app world không làm viêc.link xem từ điện thoại di động : link


nguồn: crackberry

View more random threads: