sasktel, một nhà mạng có trụ sở tại tỉnh saskachewan ở canada , công bố sẽ bán hai sản phẩm blackberry bold 9790 và blackberry curve 9380 với mức giá 469.99$ cho bold 9790 không hợp đồng và 379.99$ cho 9380 không kèm hợp đồng.

các mức giá chi tiết cho những lựa chọn hợp đồng như sau :
blackberry bold 9790 pricing

3 year contract: $129.99
2 year contract: $399.99
1 year contract: $439.99
monthly: $469.99
prepaid: $469.99

blackberry curve 9380 pricing

3 year contract: $49.99
2 year contract: $299.99
1 year contract: $339.99
monthly: $379.99
prepaid: $379.99
hiện tại vẫn chưa có thông tin về ngày chính thức bán sản phẩm này nhưng bạn có thể đặt hàng curve 9380 qua trang web của họ .

dauden.vn
nguồn - blackberryos