mathias và fredrik đến từ trang the astonishing tribe đã trình diễn tính năng của phụ kiện tinkering trên nền arduino kết nối playbook qua cổng usb. điều họ đang làm vẫn chưa có khái niệm thực sự rõ ràng nhưng có vẻ như những nghiên cứu này đang tập trung vào chiếc máy tính bảng của rim và làm cho nó trở nên hoàn hảo từ cấu hình phần cứng mạnh mẽ với những thử nghiệm ban đầu. có lẽ điều mà họ nghĩ đến là cần thiết để phát triển hướng đến những người muốn truy cập vào phần cứng thông qua cổng usb, bluetooth,...

tham khảo thêm trên trang devblog hoặc đoạn video dưới đây để có cái nhìn chi tiết hơn:

nguồn: berryreview