thực sự có quá nhiều tin nóng hổi về playbook trong suốt những ngày vừa qua. chỉ vài giờ sau khi rim ra mắt bản cập nhật để vá lỗi nhằm chống việc bị tác động bởi công cụ dingleberry thì một lần nữa nó lại bị khai thác bởi chính chris wade, chủ nhân của công cụ dingleberry. rim đã tung ra bản vá lỗi cho những vấn đề được đề cập mấy ngày qua, nhưng điều đó làm cho những hacker có cơ hội sử dụng một cách khác để khai thác hệ thống của qnx, tuy nhiên nó không phải là một chức năng chưa được biết đến.nguồn: @cmwdotme

View more random threads: