adobe đã không chỉ rõ ranh giới giữa những ứng dụng do rim phát triển và adobe flash/air mà họ phát triển trên playbook nhưng một lần nữa với việc ra mắt adobe flash builder 4.6. bản cập nhật này từ flash builder v4.5 là miễn phí dành cho các nhà phát triển và họ cũng cho biết thêm thông tin về những gì mà họ gọi là native extensions & captive runtime.

adobe giải thích về native extensions & captive runtime:
  • native extensions là tiện ích cho phép các nhà phát triển bổ sung cho các ứng dụng flex của họ với c, objective-c và các gói thư viện trong java. với việc truy cập vào ios của apple, google android, blackberry tablet os apis, các ứng dụng của bạn có thể tận dụng lợi thế của các tính năng sẵn có như notifications và calendar. flash builder hỗ trợ đầy đủ cả tính năng quản lý và mở rộng của native extensions.
  • captive runtime cung cấp một cách mới để đóng gói các ứng dụng của bạn, cung cấp một sự sắp xếp hợp lý trên thiết bị,khi bạn tiến hành cài đặt sẽ không còn nhận được yêu cầu cài đặt hoặc yêu cầu cập nhật để chạy các ứng dụng từ android market. tất cả những gì mà ứng dụng của bạn cần để có thể chạy trên bất kỳ thiết bị nào , đó là nó phải được đóng gói trực tiếp vào tập tin cài đặt gốc.

flash builder 4.6 cũng hỗ trợ thêm hỗ trợ:

  • monitoring network for mobile projects
  • unit testing support for mobile projects with flexunit
  • and an improved flash builder start page that highlights new content and extensions.

bạn có thể truy cập www.adobe.com để tìm hiểu thêm và download công cụ.


nguồn: berryreview

View more random threads: