cách đây không lâu, các nhà phát triển ứng dụng dường như đã bắt đầu nhận ra cụm từ "the web, not apps, is the future" sẽ trở thành xu hướng hay nói đúng hơn là hướng đi của tương lai.

telenav đã công bố rằng họ đang làm việc trên 1 trình duyệt mới đó là html5, hướng dẫn bằng giọng nói, các dịch vụ chuyển hướng tuần tự gps. điều đó có nghĩa là họ sẽ không cần phải mất thời gian để tạo 1 ứng dụng tương thích cho mỗi nền tảng khác nhau mà đơn giản họ chỉ cần chạy nó trên 1 trình duyệt hoặc 1 html5 webworks. đó sẽ là 1 mã nguồn cơ bản (codebase) cho nhiều thiết bị. phần tốt nhất đó là telenav đang lên kế hoạch thực hiện các ứng dụng hòan toàn miễn phí cho cả 2 đối tượng là khách hàng - người phát triển và giúp các nhà phát triển dễ dàng sử dụng các hàm chuyển hướng tuần tự .

đây là cách mà họ mô tả nó:
“tương tự như giải thưởng mà telenav đạt được về ứng dụng chuyển hướng gps, dịch vụ chuyển hướng html5 sẽ bao gồm các map động màu, hướng dẫn bằng giọng nói, và tự động định tuyến lại nếu người tài xế sai đường. dịch vụ chuyển hướng html5 của telenav sẽ miễn phí cho cả 2 đối tượng là nhà phát triển và khách và sẽ hỗ trợ cho tất cả các nền tảng di động chính."
bạn có thể đọc thêm về các dịch vụ và khả năng phát triển, có thể đăng ký để thử nghiệm sớm tại: www.telenav.com/developer/html5.nguồn: berryreview

View more random threads: