bolt browser với lợi thế cho phép duyệt web theo từng tab, tốc độ duyệt web cũng là lợi thế lớn khi so sánh với các trình duyệt khác. bolt browser một trong những trình duyệt của bên thứ 3 cung cấp cho các dòng điện thoại thông mình không biết từ bao giờ đã trở nên phổ biến trên blackberry chính thức đã ngưng cung cấp. điều đó đồng nghĩa với việc kể từ bây giơ sẽ không có bất kỳ cập nhật nào dành cho nó. trừ khi nó được hồi sinh. điều này là tin mừng đối với các nhà phát triển trình duyệt web cho di động và là tin buồn cho người dùng bởi họ sẽ bị hạn chế sự lựa chọn ứng dụng

đây là tuyên bố trực tiếp từ trang web của họ:
the free bolt mobile browsing service will be discontinued. unfortunately, the economic circumstances prevent us from running a free service going forward. we apologize for any inconvenience and thank you for your loyalty and support.

bolt browser trình duyệt di động miễn phí sẽ không được tiếp tục phát triển. thật không may, hoàn cảnh kinh tế ngăn cản chúng tôi tiếp tục phát triển một ứng dụng miễn phí dành cho người dùng. chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn bạn vì đã sử dụng dịch vụ và đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian vừa qua.

nguồn: berryreview
blackberryos