tạo danh tiếng thôi mà pác
cái tên kia nó chẳng nối tiếng j mà
như 1 cách tạo sờ căng đan :d