thôi em chờ thế hệ tiếp theo và dành dùm tiền vậy.