do chưa có máy nên mình dịch chay. ai có máy thì test nhá.
cách này dùng cho os 1:

bước đầu tiên - cáp usb otg: bạn cần 1 cap otg để kết nối.

bước thứ hai - các lệnh điều khiển:
bạn có thể tiến hành để chạy các lệnh để tải các trình điều khiển cần thiết. phần tốt đẹp là tất cả mọi thứ đã được root trên playbook, vì vậy bạn không thực sự cần phải tải lên bất cứ điều gì. các lệnh mà bạn sẽ cần phải chạy như sau:

slay rim_usbmgr-winchester
slay io-usb
slay devb-umass
sleep 2
rim_usbmgr-winchester -m0s
io-usb -domap4430-mg ioport=0x4a0ab000,irq=124
sleep 2
waitfor /dev/io-usb/io-usb 4
devb-umass cam pnp blk automount=+hd6t6:/accounts/1000/shared/usb:dos,automount=+hd6:/accounts/1000/shared/usb:dos

các dòng duy nhất bạn thực sự cần phải chú ý đến, là cuối cùng. nó cho thấy nơi ổ usb sẽ được tự động gắn kết sau khi bạn kết nối nó. bạn có thể xác định điểm gắn kết khác nhau cho các phân vùng khác nhau chỉ cần tách chúng bằng dấu phẩy.
các lệnh khác chỉ vô hiệu hóa và bắt đầu với các lệnh cần thiết để có thể chạy các cổng usb như là một cổng kết nối dữ liệu. ngoài ra còn có một lệnh để tải các trình điều khiển hạt nhân (io-usb domap ...).

bước cuối - kết nối ổ usb của bạn

nếu tất cả đều tốt, bạn sẽ có thể kết nối ổ usb của bạn và nội dung truy cập vào thư mục gắn kết bạn đã chọn. hãy ghi nhớ rằng trước tiên bạn phải tạo thư mục này cho automount để làm việc. đôi khi các mô-đun hạt nhân lỗi và gián đoạn. nếu điều đó xảy ra, chỉ cần cố gắng để chạy tất cả các lệnh một lần nữa.

. chú ý: để chạy trên os 2 thì phãi thay đổi dòng lệnh thay hd6t6 bằng hd711 cho hệ điều hành 2.0.0.4869 và hd712 cho hệ điều hành 2.0.0.6149 như sau

slay rim_usbmgr-winchester
slay io-usb
slay -f devb-umass
rim_usbmgr-winchester -m0s
sleep 2
io-usb -domap4430-mg ioport=0x4a0ab000,irq=124
devb-umass cam pnp blk automount=hd7t11:/accounts/1000/shared/usb,automount=+hd6:/accounts/1000/shared/usb:dos


nguồn: http://www.eltecnoblog.com/2012/01/04/blackberry-playbook-usb-host-conectar-pendrive-how-to/

View more random threads: