dingleberry v3.0 đã ra mắt cho cả người dùng windows & mac sẵn sàng với hulu enabler & downgrader

nhóm nghiên cứu dingleberry đã chỉ đưa ra phiên bản v3.0 của công cụ khai thác quyền root playbook. phiên bản này có tích hợp sẵn downgrader dùng khi bạn muốn hạ os của playbook và hulu enabler cũng có sẵn để bạn có thể xem hulu dễ dàng hơn. phiên bản này có sẵn cho cả người dùng windows và mac. dingleberry sẽ tiếp tục được nâng cấp cho đến khi rim dừng lại kế hoạch dành cho playbook, có vẻ như đây vẫn là một đề tài không có điểm dừng trên khắp các forum về công nghệ nói chung và về blackberry playbook nói riêng.

nếu bạn là người luôn muốn trải nghiệm, có vẻ như dingleberry luôn sẵn sàng dành cho bạn. download tại: www.dingleberry.it


nguồn: berryreview

View more random threads: