trong số chúng ta ở đây liệu có ai còn nhớ đến vụ việc xảy ra vào tháng 01 năm 2010 , eastman kodak đã đưa ra một số cáo buộc rằng cả rim và apple đã xâm phạm một số hình ảnh của kodak và bằng sáng chế xử lý hình ảnh. rõ ràng, chúng ta không nghe nói nhiều đến diễn biến của vụ kiện này cho đến nay. tuy nhiên một vài tuần trở lại đây itc mỹ đã nhận quyết định trì hoãn phán quyết về trường hợp này và một thẩm phán đã thông báo dời ngày phán quyết đến ngày 21 tháng 9 năm 2012. lý do là có một số thông báo về việc kodak nộp đơn xin tuyên bố phá sản, đề cập đến vấn đề này rim cho biết:
rim is ready and willing to proceed to trial today but kodak asked the court to delay the trial until august. moreover, rim is willing to pay for its use of valid patents--rim pays hundreds of millions of dollars annually for patent licenses. but rim believes that kodak's main patent in this dispute, the '218, is neither valid nor infringed and rim's position was supported by one of the nation's most respected patent judges, the international trade commission's chief judge luckern.
tạm dịch:rim đã sẵn sàng cho vụ kiện nhưng kodak đã yêu cầu tòa án trì hoãn phiên tòa cho đến tháng tám. ngoài ra, rim sẵn sàng trả tiền cho việc sử dụng các bằng sáng chế có giá trị - rim trả hàng trăm triệu đô la hàng năm cho các giấy phép sở hữu bằng sáng chế. tuy nhiên, rim tin rằng bằng sáng chế của kodak trong vụ tranh chấp này, vụ kiên có mã số 218, là không hợp lệ và cũng không vi phạm. rim được hỗ trợ bởi một trong những thẩm phán chuyên trị những vụ kiện tụng liên quan đến bằng sáng chế được kính trọng nhất của quốc gia, giám đốc ủy ban thương mại quốc tế - thẩm phán luckern.
vì vậy, mặc dù rim luôn trong sẵn sàng để giải quyết tranh chấp khi cần thiết, nhưng sự việc vẫn còn chưa rõ ràng như việc không ai biết kodak sẽ làm gì từ thời điểm này sau khi nộp đơn xin phá sản trong bối cảnh vụ kiện chưa có kết quả cuối cùng.nguồn: crackberry

View more random threads: