rim đã đưa ra chính sách mới dành cho các quản trị viên cài đặt bes nhằm kết hợp và quản lý tốt nhất với thiết bị chạy os 7.1. các quản trị viên chịu trách nhiệm cài đặt bes sẽ nhận được danh sách 6 quy định an ninh mới được thiết kế nhằm hạn chế các tính năng mới trên os 7.1. điều đáng để nhắc đến là một tính năng tồn tại trên os 7.1 nhưng chưa được người dùng phát hiện ra đó là một plug-in mới được tích hợp vào trình duyệt: securekuey.

dưới đây là danh sách đầy đủ các chính sách it policy mới:

  • disable fm radio
  • application installation methods
  • application installation from specific urls only
  • securekey browser plug-in.
  • ietf websocket connections in browser
  • override hotspot apn information

plug-in securekey được tích hợp vào trình duyệt dường như là một phần của một dịch vụ xác thực hai chiều, tính năng này đặc biệt cần thiết với những trang web hỗ trợ thanh toán trực tuyến và đang được các công ty cung cấp những dịch vụ trực tuyến tiến hành tích hợp và thiết lập vào hệ thống trang web của mình.

đây là cách crunchbase mô tả các giải pháp:
securekey cho phép các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng thẻ không tiếp xúc hoặc điện thoại di động có nfc hiện đang được các nhà sản xuất triển khai và tích hợp vào thiết bị cho khách hàng như một yếu tố cần thiết để thực hiện xác thực hai chiều trực tuyến mạnh mẽ. như vậy, ngoài việc xác nhận “something the customer knows” - tức là username và password , nhà cung cấp dịch vụ có thể đảm bảo rằng khách hàng cũng đã được chứng thực với một cái gì đó mà khách hàng của họ đã có trong tay trước khi kết nối với các dịch vụ trực tuyến và các thao tác sẽ trở nên an toàn hơn.

để xác thực, khách hàng chỉ đơn giản là cung cấp yếu tố được xem là cách thức tiếp xúc của riêng họ đến khi nhận được một mã securekey cá nhân. các khả năng được tính đến của mật mã mà họ cung cấp với mã thông báo cho phép xác thực hai chiều với các máy chủ web của nhà cung cấp dịch vụ bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp x.509 cho giấy chứng nhận kỹ thuật số bằng cách sử dụng giao thức truyền thông an toàn của ssl/tls. quá trình này là hoàn toàn vô hình trong mắt khách hàng. khi xác thực thành công, một phiên mã hóa an toàn được thiết lập giữa người sử dụng và dịch vụ trực tuyến.
nói cách khác securekey sử dụng nfc trong các thiết bị blackberry mới nhất để cung cấp một khả năng xác thực hai chiều với hai yếu tố. kiểm tra chi tiết hơn tại www.securekey.comnguồn: berryreview