giá tốt thật nhưng về đến việt nam đâu có giá này chứ (