các giải thưởng blackberry developer challenge ở 3 châu đã tìm được những người chủ sở hữu cuối cùng. ở khu vực châu âu, nhà cung cấp ứng dụng bellshare cùng với năm nhà phát triển khác đã được công nhận với những ứng dụng dự thi của họ.

amsterdam, hà lan - blackberry devcon europe ngày 07 tháng 2 2012 - blackberry partners fund & research in motion (rim) (nasdaq: rimm; tsx: rim) đã công bố những người thắng cuộc của giải recognition awards for europe. các giải thưởng đã được lựa chọn từ các ứng dụng trong sáu hạng mục dự thi, dựa vào đồ họa của ứng dụng, sự sáng tạo, trải nghiệm người dùng và sự đổi mới.

  • best b2c app developed for a customer by an agency or isv – yemeksepeti by tmob
  • most useful enterprise application – mdc mobile data collection by gulliver
  • best website conversion using the blackberry webworks platform – salzburger nachrichten mobil by salzburger nachrichten
  • most creative implementation of super app characteristics – instyle.de by isec7
  • most innovative use of payment service and/or advertising service – bellshare
  • most compelling app created by a student or faculty member – polar slide by dustyroom

danh sách người chiến thắng tại khu vực bắc mỹ, châu mỹ la-tinh và châu á thái bình dương đã được công bố trước đây, bạn có thể tìm thấy danh sách chi tiết tại http://www.blackberrypartnersfund.com/winners2011/apacrecognition

giải thưởng cho quỹ blackberry partners fund có giá trị 3 triệu usd, gần gấp đôi giá trị của giải thưởng này được trao vào năm ngoái. giải thưởng bao gồm vị trí trên blackberry app world carousel, thành viên trong blackberry® alliance program, giấy chứng nhận, quà tặng phụ kiện blackberry và nhiều hơn nữa. thông tin thêm về blackberry partners fund - bao gồm các quy tắc, hướng dẫn, các cuộc thi, giải thưởng và các gói giải thưởng, tham khảo thêm http://www.blackberrypartnersfund.com/challenge


nguồn: crackberry