có lẽ ít người biết về buổi webcast blackberry latam (châu mỹ latin) kéo dài 1,5 giờ. nội dung của webcast đề cập về việc phát triển natives games với blackberry ndk 2.0. những nội dung được đề cập chắc chắn có giá trị nếu bạn đang có ý định phát triển trò chơi cho playbook. đối với những người trong latam họ cũng sẽ có một chương trình bốc thăm trong webcast và tìm ra 3 người chiến thắng để tham gia game developers conference - hội nghị phát triển game tại san francisco vào ngày 5-9 tháng 3 sắp tới.

dưới đây là những gì được đề cập:
business - doanh nghiệp

  • monetizing and selling your games - kiếm tiền và bán các trò chơi của bạn

technical - kỹ thuật
  • quick setup for blackberry ndk 2.0 and momentics ide - thiết lập nhanh cho blackberry ndk 2.0 và momentics ide
  • deploying platform apis games to devices and simulators - triển khai nền tảng api cho các trò chơi với các thiết bị và công cụ mô phỏng
  • writing a good porting layer for your codebase - viết một lớp porting tốt cho codebase của bạn
  • blackberry open-source library ports on github.com - thư viện blackberry nguồn mở trên github.com
  • writing a demo game using gameplay framework - viết một trò chơi demo bằng cách sử dụng gameplay framework
  • using game engines to write your native games fast - người phát triển có thể sử dụng các công cụ viết game để viết native game một cách nhanh nhất

partner testimonial - đối tác

  • rim and gameloft, a successful partnership in latam - rim và gameloft, một đối tác thành công trong latam

q&a - hỏi đáp

  • interactive q&a and announcement of prize winners - tương tác hỏi đáp và thông báo người giành được giải thưởng.
nguồn: berryreview

View more random threads: