không rõ rim đã có ý dịnh cho những thay đổi này từ khi nào nhưng không có bất kỳ ghi chú nào về sự thay đổi này trong những tài liệu phát hành của blackberry app world storefont. ngay bây giờ, hãy thử truy cập vào trang blackberry app world và vào bất kỳ một ứng dụng nào bạn sẽ nhận thấy một vài thay đổi nhỏ mà rim đã làm với các trang products như:

  • thu gọn mô tả sản phẩm bằng cách mặc định chỉ hiển thị một vài dòng đầu tiên
  • hiển thị 5 ý kiến ​​đánh giá mới nhất thay vì chỉ có 2
  • hướng dẫn làm thế nào để sử dụng qr code

có vẻ như đây chỉ là sự bắt đầu của những thay đổi mà rim sẽ tiến hành với trang app world. tiếp theo bạn nghĩ sẽ là gì?

  • ảnh chụp màn hình chất lượng và rõ ràng hơn. sẽ tốt hơn nếu sử dụng một lightbox để hiển thị những ảnh chụp màn hình đó.
  • font chữ lớn hơn cho phần mô tả (size 11pt font arial trên một trang web là hơi nhỏ)
  • chấp nhận html cơ bản trong mô tả
  • bắt đầu sử dụng ajax để tải các nội dung thay vì đòi hỏi người dùng phải tải lại trang trên tất cả các liên kết (xem ảnh chụp màn hình, v..v..)
  • cho phép các nhà phát triển gửi video của ứng dụng lên app world
  • ứng dụng nào dành cho cả playbook và điện thoại blackberry nên kết hợp trên một trang chi tiết có ngày phát hành và số phiên bản khác nhau

tham khảo: http://appworld.blackberry.com/webstore/


nguồn: berryreview