tiếp tục tung ra phiên bản cập nhật cho twitter ngay sau khi ra mắt facebook phiên bản mới cách đây không đầy 2 ngày, có vẻ như các nhà phát triển của rim đã làm việc rất cực lực để những ứng dụng trên blackberry hoàn thiện hơn từng ngày. tất cả những cập nhật mới đang tập trung cho các ứng dụng hỗ trợ mạng xã hội. trong phiên bản mới sửa các lỗi như không thể mở link từ social feeds, sẽ xuất hiện thông báo lỗi “uncaught exception: application net_rim_bb_twitter (309) is not responding; process terminated” khi ứng dụng bị treo. rất tiếc là tính năng “open link on playbook” của blackberry bridge không hoạt động với twitter. bên cạnh đó là các sửa lỗi về bộ nhớ khi sử dụng ứng dụng, tài khoản (twitter hỗ trợ đăng nhập nhiều tài khoản)...và cách hiển thị khi xem lại một bức hình vừa được tải lên.

những thay đổi so với bản cập nhật cũ:
 • loading spinner persists after sending a tweet
 • bbm is prompting user to update their status twice after uploading a photo
 • unable to open links from social feeds
 • phantom dm notification
 • prompted with “uncaught exception: application net_rim_bb_twitter (309) is not responding; process terminated” after app hang
 • promoted tweet – dismiss is still available in the menu and gcm when viewing the profile of the promoted tweet user
 • blackberry bridge “open link on playbook” does not work for twitter (but does for all other bb apps)
 • memory leak after changing options
 • uncaught exception when opening the messages
 • need error message to indicate when an account is suspended
 • unable to see top trending lists beyond the basic ‘worldwide’ list
 • the favorite counter is not accurate after click follow and then unfollow many times quickly
 • map it doesn’t work for any location on the 9930
 • twitter not showing up in the send menu after upgrading device os
 • “are you sure you want to dismiss this tweet?” > t in tweet is not capitalized
 • create new list - description text it is cut at the bottom of the edit field

View more random threads: