nếu bạn là một nhà phát triển và tìm ra tình yêu trong công việc mình đang theo đuổi với một trong những nền tảng mà rim đang phát triển như webworks trong blackberry 10, bạn có thể muốn kiểm tra qua tài khoản github của họ. josep cho biết rằng rim đã niêm yết lên đó hai kho tài liệu mới trong hồ sơ github của họ bao gồm:

  • bb10-framework-webworks
  • packager-bb10-webworks

cả hai có lẽ sẽ khiến nhiều người cảm thấy nhàm chán, cho đến khi bạn kiểm tra bb10-framework-webworks sau đó nhấn vào nút "next" vừa được cập nhật gần đây và blackberry-webworks/next-system-api để có thể tìm hiểu thêm những thay đổi trong đó. bên cạnh đó các nhà phát triển còn có thể tìm thấy các api mới để có thể xây dựng những siêu ứng dụng dành cho "bb10 được rim gọi là "super phone"


nguồn: berryreview

View more random threads: