ngày 26 tháng 03, 2012, research in motion đã được trao giải thưởng "shorty industry award for best use of social media for customer service!" shorty industry awards là giải thưởng cho việc sử dụng truyền thông xã hội như một dịch vụ dành cho khách hàng của mình. đó chính là điều làm cho shorty industry awards đặc biệt? không giống như các giải thưởng bình thường, kết quả được đưa ra dựa trên bầu chọn công khai, giải thưởng shorty industry awards được xem xét bởi một đội ngũ đánh giá uy tín đó chính là các thẩm phán,những chuyên gia và những người nổi tiếng.

đây là năm thứ hai liên tiếp mà rim đã giành được giải thưởng shorty industry awards cho dịch vụ khách hàng, nhưng những gì làm cho giải thưởng năm nay đặc biệt hơn là bởi họ mở rộng giải thưởng shorty industry awards để vinh danh tất cả các nội dung tin ngắn, hình thức truyền tin tốt nhất được công bố trên các phương tiện truyền thông xã hội, vượt ra ngoài tiêu chí chỉ những gì đang được viết trên twitter.

giải thưởng này có thể cho là cột mốc để nhấn mạnh việc rim mở rộng các chương trình hỗ trợ xã hội ra toàn cầu, và đặc biệt quan tâm đến những thành công của: @blackberryhelp, @ayudablackberry, @blackberrybantublackberry support community.

xin chúc mừng đội ngũ hỗ trợ của blackberry và tất cả các nhân viên làm việc chăm chỉ để giúp họ đem đến sự hỗ trợ cho nhiều người dùng khác.


nguồn: helpblog

View more random threads: