ngày hôm nay trên twitter của alec saunder - phó chủ tịch quan hệ và phát triển của rim đăng tải thông tin: bản cập nhật tiếp theo dành dành cho playbook sẽ không thể cài các ứng dụng không rõ nguồn gốc....