moscow, nga - hội nghị swd - research in motion (rim) (nasdaq: rimm, tsx: rim) hôm nay đã công bố chương trình học về blackberry ® tại nga. hệ thống chương trình học mang tính toàn cầu này đã đến với các trường đại học trên nước nga, cung cấp chương trình giảng dạy và các nguồn lực khác để cho phép mở ra các khóa học đào tạo quản lý và hỗ trợ các giải pháp blackberry ®, phát triển ứng dụng cho nền tảng blackberry. chương trình đầu tiên được giới thiệu tại hai trường đại học nga, saratov state technical university và st. petersburg state polytechnic university.

rim đang hy vọng có thể tận dụng nguồn lực sẵn có từ các bộ công cụ và sự trợ giúp từ chính công ty để hỗ trợ các thế hệ tương lai của các nhà phát triển phần mềm điện thoại di động trong nước nga. cùng với việc giới thiệu chương trình học về blackberry, rim cũng đang xây dựng các khóa học dựa trên nền tảng hệ điều hành qnx ® hiện có và giới thiệu nó trên một mạng lưới trải rộng khoảng 20 trường đại học tại nga. những phần mềm được phát triển trên nền tảng qnx được phân phối bởi qnx software systems ltd (một công ty con rim) được sử dụng trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau như ô tô, y tế, dầu, khí đốt, và phát điện. bởi những gì mà qnx software systems ltd đang cung cấp là một nền tảng hệ điều hành mở.nguồn: blackberryempire

View more random threads: