nhắc đến 2 chữ beta zone có lẽ người dùng blackberry không cảm thấy xa lạ nếu bạn là người dùng ưa vọc máy với những ứng dụng mới hay chỉ đơn giản là người thường xuyên theo dõi tin tức.

blackberry beta zone là nơi mà các các công cụ và các ứng dụng mới nhất còn trong giai đoạn beta được đưa vào đó để các nhà phát triển, tester và các người dùng cũng ở vị trí của một tester không chuyên download, sử dụng và gửi những phản hồi về ứng dụng, thông báo lỗi và tính năng mong muốn để ứng dụng được hoàn thiện trước khi ra mắt rộng rãi.

rim đang tiến hành những thay đổi cho trang beta zone của mình, cách đây không lâu rim đã gửi một email cho những thành viên của betazone và nói rằng họ đang tạo ra một trang web phụ (sub-site) mới được gọi là blackberry beta zone cho doanh nghiệp (blackberry beta zone for business). hôm nay, khi truy cập vào trang beta zone bạn sẽ thấy một giao diện mới được bố trí lại không còn khiến người dùng mới khi truy nhập vào trang này cảm thấy lúng túng. đẹp và rất dễ tìm kiếm thông tin về những phiên bản beta mới của ứng dụng.

  • a more user friendly interface - we’ve redesigned the site from top to bottom. it’s more engaging to use, has more interactive elements, and offers a more intuitive user experience to make sure you can find what you’re looking for quickly and easily.
  • a clearer division between business and consumer beta programs - we’ve separated beta zone into two distinct sites: beta zone and beta zone for business. beta zone for business now has its own dedicated url so users can more easily access enterprise programs, while consumer users only see content and programs that are of interest to them.
  • more opportunities to get involved - we know beta zone members have a lot to say, so we’ve added a blog-style newsfeed to provide the latest beta zone news and allow you to comment and share in the conversation. we’ll also be posting more frequent polls and surveys, ensuring that there are more opportunities than ever to provide your feedback.
  • improved mobile experience - blackberry beta testers are always on the move, so we’ve optimized our mobile site to make it easier than ever to provide your feedback on-the-go. we’ve revised the mobile layout, simplified the download process, and added access to a number of features – all to improve your mobile beta testing experience.
nguồn: https://beta.webapps.blackberry.com