kể từ khi rim tiến hành mua lại một công ty chỉnh sửa video đến từ thụy điển - jay cut, chúng ta vẫn chưa thấy được rim sử dụng phần mềm này vào việc gì. nhưng hôm nay chúng ta đã có thế thấy rằng rim đã đưa nó vào sử dụng trên blackberry 10. thông qua một tài liệu được cung cấp nội bộ của rim, chúng ta đã có được những hình ảnh đầu tiên về phần mềm này trên hệ điều hành mới của hãng. tuy chỉ có 1 hình ảnh nhưng ít nhất chúng ta cũng đã biết rằng hệ điều hành mới sẽ có nhiều ứng dụng hơn những gì mà rim từng cung cấp trước đây.

(nguồn: crackberry)

View more random threads: