blackberry world 2012 đem đến khá nhiều những thông tin đáng giá về nền tảng blackberry 10 đang được phát triển và hoàn thiện sẽ ra mắt người dùng ở một tương lai không xa. trên khắp các diễn đàn đã lộ diện rất nhiều những hình ảnh và bài viết về các tính năng tuyệt vời chúng ta sẽ được trải nghiệm khi những thiết bị blackberry 10 phiên bản thương mại đến ta người dùng. nếu các slide này là sự thực và tính năng này sẽ có mặt trên blackberry 10 thì với những chiếc máy hoạt động trên nền tảng mới này sẽ được tích hợp sẵn tính năng screen sharing - chia sẻ màn hình.

theo: crackberry

View more random threads: