có vẻ như playbook 4g sắp xuất hiện chính thức tại thị trường . blackberry desktop software phiên bản 7.1 hỗ trợ cho các thiết bị dev alpha bb10 và playbook 4g đã xuất hiện trong khu vực beta zone.

các tính năng được cập nhật trong phiên bản mới này:
- quản lí dữ liệu cá nhân và đồng bộ tập tin media tốt hơn.
- hỗ trợ tốt hơn cho các thiết bị os 7.
- hỗ trợ các thiết bị dev alpha và playbook 4g.

* rim hứa hẹn sẽ có bản cập nhật hệ điều hành cho các thiết bị dev, hi vọng chúng sớm thành hiện thực. chắc chắn các tester sẽ có nhiều thứ để khám phá dev alpha hơn với phiên bản bdm mới.
download trong khu vực betazone.

dâu đen - beta zone.​