[img]http://media.**************/images/petertinh/web-rim-spence1_1344550cl-8-602x340.jpg[/img]​

patrick spence, trưởng phòng bán hàng toàn cầu của rim đã từ chức và rời khỏi rim để làm việc trong một ngành công nghiệp khác. spence bắt đầu làm việc cho rim vào năm 1998. ông làm việc cho rim được 14 năm và là một trong những người quan trọng nhất, có vai trò cao trong công ty. một phát ngôn viên của rim đã khẳng định điều này và nói:
tôi xác nhận rằng patrick spence, trưởng phòng bán hàng toàn cầu của research in motion đã từ chức sau 14 năm phục vụ. patrick sẽ tham gia vào một vị trí lãnh đạo trong một ngành công nghiệp khác. kết quả báo cáo bán hàng sẽ được báo cáo trực tiếp cho tear kristian, người sẽ được bổ nhiệm vào vị trí coo khi ông bắt đầu công việc vào mùa hè này. trong thời gian này báo cáo kết quả bán hàng sẽ báo cáo trực tiếp cho giám đốc điều hành thorsten heins.​
đây là một mất mát to lớn cho nhà sản xuất blackberry nhưng điều này cũng có thể tốt cho rim và mở ra con đường mới cho họ.

petertinh - **************

View more random threads: